Integretā rotaļnodarbība “Kukaiņu pasaule. Taureņa dzīves cikls”. 6.grupa “Runcītis”