Digitāli kompetenta izglītības iestāde. Soli pa solim…

Ar Eiropas  Erasmus+ projekta „Pirmsskolas izglītības kvalitāte” atbalstu  mūsu  pirmsskolas izglītības iestāde šogad ir papildinājusi mācību līdzekļu klāstu ar jaunām digitālajām ierīcem un tehnoloģijām, kas ir lielisks palīgrīks mācību procesa apguvei. Protams, ka mēs aktīvi izmantojam projektorus un ekrānus mācību materiāla demonstrēšanai, bet pirmsskolā svarīgi daudz lielāku uzsvaru likt uz bezekrāna ierīcēm un rīkiem, jo ar  šādu ierīču palīdzību bērnam var mācīt kodēšanas un programmēšanas pamatlietas.

22.decembrī iestādes pedagogi diskutēja par digitālās kompetences pilnveides nepieciešamību, uzzināja par digitālā mentora lomu, un aktīvi dalījās pieredzē digitālo tehnoloģiju  izmantošanā mācību procesā.

Sagatavošanas grupas skolotājas un audzēkņi jau sadraudzējās ar Photon robotu.  Photon ir izglītojošs robots mūsdienīgām rotaļnodarbībām, kas  bērniem caur savu pieredzi un eksperimentiem ļauj iepazīt moderno tehnoloģiju pasauli un apgūt algoritmiski analītisko domāšanu.   Pirmsskolas skolotājas Sandra Harūne un Olga Dimitrijeva dalījās ar kolēģiem pieredzē kā var izmantot izglītojošo robotu matemātikas un dabaszinātņu  mācību  jomās. No sākuma skolotājas balstījās uz izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, bet praktiskais darbs atļāva izgudrot katreiz kaut ko jaunu. Photon robots attīsta prasmes radošos veidos meklēt risinājumus problēmsituācijās.

Pirmsskolas skolotāja Jeļena Dimitrijeva demonstrēja Dzīvās Ābeces /LIVE ABC 3D/  izmantošanu lasītmācīšanā, burtu un skaņu atpazīšanā 5.-6. vecuma grupā „Spārīte”.  Skolotāja atzīmēja, ka bērniem ļoti patīk grāmata ar papildinātas realitātes tehnoloģiju, jo alfabēta mācīšanās process kļūst aizraujošs, kad  attēli sāk atdzīvoties. Animācija  katram alfabēta burtam veicina runas un atmiņas attīstīšanu. Bērni mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās, mācās fotografēt, saglabāt fotogrāfijas un video kā arī atrast saglabātu informāciju planšetdatorā.

5.-6. vecuma grupā „Vardulēns” viena no digitālajām ierīcēm, ar kuru bērni izzinoši darbojās, ir interaktīvā tāfele.  Pirmsskolas izglītības skolotājas Danuta Nikonova un Irina Kozela dalījās ar kolēģiem, kā var izmantot interneta vietņu atbalstsizcilibai.lv, maciunmacies.lv, bernistaba.lsm.lv, soma.lv digitālos  materiālus ar mērķi labāk pielāgot mācību saturu, to dažādot, lai mācību saturs un līmenis būtu atbilstošs katram bērnam.   Uz tāfeles ekrāna bērni  pārvieto attēlus, burtus vai ciparus, savieno punktus, zīmes, raksta, lasa, izkrāso ģeometriskās figūras, apgūst valodu, mācās atpazīt laiku pulksteņos un veic citas darbības. Šāda veida uzdevumi motivē bērnus pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai un dod skolotājiem iespēju papildus tradicionālajām metodēm – ar grāmatu, papīru un zīmuli,  izmantot arī mūsdienīgas tehnoloģijas. Pedagogi  ar digitālo tehnoloģiju palīdzību ne tikai virza bērnus uz zināšanām un iemaņām, bet arī veido mācību  procesu tā, lai bērniem būtu vieglāk mācīties skolā.

Pedsēdes praktiskās daļas laikā pedagogi sadarbojās nelielās darba grupās, demonstrējot viens otram digitālo ierīču iespējas un to  izmantošanas variantus mācību procesā.