Aktivitāte brīvdabā ,,Ūdens māksla ”

Karstās vasaras dienās, pastaigājoties, bērniem īpaši patīk darboties ar ūdeni. Zīmēšana ar ūdeni uz ietves maigās saules gaismā, putnu dziesmas, skaists laiks un draudzīga kompānija – kas var būt jaukāks. Zīmējumi var būt taisni, izliekti, lauzti, noapaļoti, spirālveida. Līnijas var izskatīties nesalasāmas, neasas, nepiemērotas vai, gluži pretēji, skaidras un precīzas. Rezultāts ir sarežģīts līniju “mudžeklis”, kurā var redzēt jebkuru attēlu vai abstrakciju. Iegūto attēlu var attīstīt, papildināt, zīmēt un arī izteikt savas jūtas un asociācijas saistībā ar šo attēlu, sacerēt stāstu par to utt. Uzdevumi – emocionālā stresa noņemšana, iekšējās kontroles izjūtas attīstīšana, iztēles attīstīšana , estētiskās pieredzes gūšanas, praktiskās iemaņas vizuālajā darbībā, mākslinieciskās spējas kopumā.
Šīs aktivitātes rada apstākļus eksperimentēšanai ar kinestētiskām un vizuālām sajūtām, stimulē sensoro prasmju attīstību un orientāciju telpā. Ūdens glezniecība palīdz ne tikai attīstīt bērnu fantāziju un iztēli, bet arī rada pārsteidzošu, nomierinošu efektu. Galu galā galvenais nav gatavais zīmējums, bet gan zīmēšanas process. Ūdens strūklas kontrole aizrauj ikvienu bērnu un sniedz iespēju emocionāli izlādēties un gūt jaunu pieredzi.Paņēmienu novitāte, neparastums un tajā pašā laikā dabiskums, radniecība ar bērnu dabu veicina to, ka bērns “aizmirst” par sociālajiem aizliegumiem un tabu. Galu galā galvenais nosacījums ūdens gleznošanai ir līdzekļu pieejamība, pievilcība, skaidrība un drošība. Šādai darbībai nav piespiešanas, un tā tiek uztverta kā spēle un interesanta laika pavadīšana. Priekšrocība ir tāda, ka vienmēr var izvēlēties bērnam tuvāko un interesantāko darba formu.Ūdens, tāpat kā krāsa, kalpo kā materiāls radošumam. Bērns atrodas radošos meklējumos, mēģina, pēta iegūto attēlu, pēc saviem ieskatiem un vēlmes maina atsevišķas detaļas vai visu darbu, ieviešot jaunas līnijas. Kopīga zīmēšana vienā laukumā kā problēmsituācija, provocē bērnus veidot un uzturēt kontaktus, veidot sadarbību, prasmi piekāpties vai aizstāvēt pozīcijas, sarunāties. Bērns nedomā par gala rezultātu, viņš izbauda pašu procesu, viņš mācās izpaust savas jūtas, tiek galā ar pārdzīvojumiem, dod iespēju atbrīvot savu uzkrāto enerģiju, kā arī attīsta radošās spējas. Zīmēšanai ar ūdeni bērnam var piedāvāt platu cietu otu, lejkannu, flakonu ar plānu atveri, vienreizējās lietošanas šļirci, plastmasas pudeli u.c.
Vairāk fotogrāfiju facebook lapā https://www.facebook.com/daugavpilspii.manamarite/
Rakstu sagatavoja pirmsskolas izglītības skolotāja Benita Strode.