Sirsnīgi apsveicam!

Cienījamie vecāki, audzēkņi, iestādes darbinieki!

Ziemassvētki – gaismas laiks.
Lai jums visiem pa zvaigžņu ceļiem ienāk sirdī svētvakars!
Lai katrs saules stars nes Jaunā gadā prieku visām ģimenēm,
it īpaši bērniem, lai ienāk tas, ko gribas katram sagaidīt!
Lai zvaigžņu mirdzums, ticība pavada jūs ikvienu šajos Ziemassvētkos un visu 2022. gadu.