Digitālā transformācija ir pamatnostādnes noteiktās vīzijas un mērķu sasniegšanas svarīgs aspekts.  Digitālās prasmes ir starpnozaru caurviju prasmes, no kuru kvalitātes digitālās transformācijas procesā ir atkarīgas katra cilvēka iespējas īstenot savas pamattiesības, izglītoties, konkurēt darba tirgū un pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības procesos.

Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi arī par neatņemamu sastāvdaļu  pirmsskolas mācību procesa plānošanā un īstenošanā, ņemot vērā, ka viens no izvirzītajiem uzdevumiem pirmsskolā ir nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības mācību procesu, izmantojot inovatīvas mācību metodes un digitālās tehnoloģijas.

Pirmsskolas vecuma bērni ikdienā gan paši lieto, gan redz, kā citi lieto daudzveidīgas digitālās tehnoloģijas un ierīces. Ikdienā skolotājs māca 5-7 gadu vecuma bērnam, kā rīkoties ar konkrēto digitālo ierīci, kā atšķirt virtuālo pasauli no reālās. Skolotājs kopā ar bērniem izstrādā drošas digitālo ierīču lietošanas noteikumus.

28. un 29. novembrī notika pedagogu apmācība (LTT3) Erasmus+ projekta QUED (Pirmsskolas izglītības kvalitāte) ietvaros. Tikšanās notika tiešsaistē eTwinning un ZOOM platformās. Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes projekta komanda šoreiz organizēja apmācību partneriem no Somijas un Zviedrijas pēc temas: “Kritiskā un atbildīgā pieeja digitālo prasmju attīstībā pirmsskolā”. Apmācību laikā tika izrunāti sekojošie aspekti:

-digitālo prasmju apgūšana atbilstoši Latvijas pirmsskolas izglītības programmai;

-digitālo prasmju izmantošana un digitālo rīku daudzveidība pirmsskolā;

-digitāli kompetenta izglītības iestāde kā mācīšanas organizācija ;

-digitāli kompetenta pedagoga prasmes;

-izglītības tehnoloģiju mentora loma pirmsskolas iestādē .

Praktiskās daļas laikā projekta partneri tika iepazīstināti ar jauniem digitāliem līdzekļiem pirmsskolnieku apmācībai.  Digitālie rīki tika iegādāti no projekta budžeta un līdz āpmācībai projekta partneriem tika izsūtīti vienādi digitālie līdzekļi, kurus ir jāaprobē turpmāk savās iestādēs un jāpiedāvā  aktivitātes un idejas to izmantošanai.

Pirmajā dienā apmācījām partnerus izmantot Dzīvās Ābeces (LIVE ABC) 3D. Tā ir grāmata ar papildinātas realitātes tehnoloģiju. Kad mēs izmantojam planšetdatoru lapā no Ābeces burtu un dzīvnieku  attēli sāk atdzīvināties. Katram alfabēta burtam ir  jautra animācija ar dzīvniekiem, skaņām, kas veicina runas un atmiņas attīstīšanu. Izmantojot papildinātās realitātes tehnoloģiju alfabēta mācīšanās process kļūst interaktīvs. Bērni apgūst ne tikai burtus, bet arī mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās, mācās fotografēt, saglabāt fotogrāfijas un video kā arī atrast saglabātu informāciju planšetdatorā.

Otrajā dienā piedāvājām partneriem pastrādāt ar Photon robota komplektu mācībām. Robots ir aprīkots ar 10 dažādiem sensoriem, kas  ļauj mijiedarboties ar apkārtējo vidi. Piemēram, Photon prot reaģēt uz pieskārienu, gaismu, šķēršļiem un skaņām. Bet vēl tas prot arī mērīt attālumu, leņķus, atskaņot dažādas skaņas, spīdināt acis un radziņus attēlojot emocijas, kā arī komunicēt ar citiem Photon robotiem. Principā, tas ir programmējams tūkstoš dažādos veidos, un vienīgais ierobežojums ir bērna radošums un iztēle. Photon robots palīdz bērniem apgūt mūsdienu laikmeta pamatiemaņas, attīsta radošo un loģisko domāšanu, programmēšanas pamatprasmju apguvi, attīsta prasmes dažādos radošos veidos meklēt risinājumus problēmsituācijās.

Apmācības beigās visi dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijās, sniedza atgriezenisko saiti, dalījās iespaidos par gūto informāciju. Uzdevums  nākamai partneru tikšanai – izstrādāt intelektuālo materiālu digitālai rokasgrāmatai, kas palīdzēs pirmsskolas izglītības skolotājiem attīstīt izglītojamo digitālās prasmes. Pateicamies mūsu pirmsskolas skolotājām: Irinai Kozelai, Olgai Dmitrijevai, Jeļenai Dimitrijevai, Danutai Nikonovai par aktīvu dalību apmācību sagatavošanā.

Informāciju sagatavoja:

vadītājas vietniece Jūlija Sivačova