Attīstot pedagogu komunikāciju un sadarbību ikdienas mācību procesa kvalitātes uzlabošanai, pilnveidojot  pedagogu digitālas prasmes, kā arī īstenojot izglītības iestādes vienotu un saskaņotu pedagoģisko pieeju, 2021./2022. mācību gadā tika organizētas pedagogu pieredzes apmaiņas aktivitātes, praktiskas digitālas darbnīcas, pedagoģiskās sēdes. Skolotājas mācījās viens no otra jēgpilni izmantot jaunus digitālus rīkus dažādās mācību jomās, dažādas mācību platformas, aprobēja tos ikdienā, analizēja labas prakses piemērus, diskutēja, meklēja labākus risinājumus.      Šogad 15 iestādes pedagogu paaugstināja digitālas prasmes kursos, divi pedagogi turpina mācīties izglītības tehnologiju mentoru kursos. Pateicamies mūsu visaktivākajiem skolotājiem, digitāli kompetentiem pedagogiem, kuri divu gadu garumā darbojās Erasmus+ projektā „Pirmsskolas izglītības kvalitāte”/QUED /, motivēja kolēģus uzlabot savas digitālas prasmes un izmantot inovatīvas tehnoloģijas rotaļnodarbību efektivitātes paaugstināšanai. Plānojam turpmāk paplašināt digitālo rīku klastu, apkopot pieredzi digitālajā rokasgrāmatā un dalīties pieredzē pilsētas pirmsskolas skolotāju  vidū.