Integrētā rotaļnodarbība 12.grupā “Putnu barotaviņa”